Yes

Diaplan Gesellschaft für Dialog Marketing mbH

Medizinischer Kongress mit Ausstellung DEEK2024

Donnerstag, 07. November 2024

Sartory Saal

Einlass/Beginn: 10:00 Uhr

Pause: 13:00 Uhr – 13:45 Uhr

Pause: 16:00 Uhr – 16:30 Uhr

Ende: 18:40 Uhr

Sartory Säle Köln